banner-trangchu

Thịt heo truyền thống của Safodimex được giết mổ và cung cấp trong vòng 10h, do vậy được gọi là thịt heo 10h
Thịt bò
Lợn lửng phân phối trong hệ thống SAFODIMEX có xuất xứ chủ yếu từ bến Thân là bản có 100% người Dao, thuộc xã Đồng Sơn (Tân Sơn, Phú Thọ) là nơi có thịt lợn lửng nổi tiếng cả nước. Tại SAFODIMEX, thịt lợn lửng được chúng tôi giết mổ, làm sạch, thui rơm và đóng gói hút chân không, lưu trữ trong tủ cấp đông để bán buôn/bán lẻ cho người tiêu dùng.

Featured Work:
  • all
  • Thịt bò
  • Thịt gà
  • Thịt lợn đặc sản
  • Thịt lợn truyền thống
Thịt heo truyền thống
Thịt heo truyền thống
Thịt lợn đặc sản - Thịt heo rừng Tây Nguyên
Thịt lợn đặc sản - Thịt heo rừng Tây Nguyên
Thịt lợn đặc sản - Lợn lửng
Thịt lợn đặc sản - Lợn lửng

Sản phẩm của Safodimex rất an toàn, sạch sẽ và tôi rất an tâm khi mua sản phẩm ở đây
─ Vũ Xuân Tiến