Hệ thống phân phối

Với 10 điểm bán hàng trên địa bàn thành phố HCM sẵn sàng phục vụ quý khách
Hệ thống quầy hàng SAFODIMEX

Hệ thống quầy hàng sẽ khai trương