Tầm nhìn

Safodimex mong muốn được trở thành một tổ chức giàu mạnh, bằng nỗ lực trong lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, chế biến để cung cấp thực phẩm tươi sống xanh, sạch từ trang trại đến bàn ăn cho người tiêu dùng.
Safodimex luôn coi trọng yếu tố con người, coi con người là tài sản quý giá nhất cho sự phát triển của công ty. Safodimex luôn tạo ra cơ hội, trách nhiệm của mỗi người là tận dụng cơ hội đó để tiến thân, để mưu cầu hạnh phúc và mang lại cho mình một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.